Xưởng Sản Xuất | Công Ty Lập Phương

Chúng tôi có 1 trụ sở chính và showroom tại Quận 2 cùng với xưởng sản xuất hơn 1200m2 tại Thủ Đức

Dưới đây là 1 số hình ảnh về xưởng sản xuất.

audiohoangmai.com

 

 

audiohoangmai.com

 

 

audiohoangmai.com

 

audiohoangmai.com

 

audiohoangmai.com

 

audiohoangmai.com

 

audiohoangmai.com

 

audiohoangmai.com