• Cao Ốc - Văn Phòng

 • Thiết kế kiến trúc

 • 56 Nguyễn Đình Chiểu

 • Công ty Hải Nam

 • Tư vấn thiết kế - Thi công xây dựng - Hoàn thiện công trình - Cung cấp nội thất.

 • Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Đã hoàn thành

 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-1
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-2
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-3
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-4
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-5
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-6
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-7
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-8
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-9
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-10
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-11
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-12
 • Anh Minh Tower | Cao Ốc 56 Nguyễn Đình Chiểu-13
Tin tức mới
Dự án liên quan