• Nhà Hàng - Khách Sạn

 • Thiết kế - Thi công

 • Khu dân cư Trung Sơn- Quận 8- TP. Hồ Chí Minh.

 • Anh Huy

 • Tư vấn thiết kế - Thi công xây dựng - Hoàn thiện công trình - Cung cấp nội thất.

 • Quận 8

 • Đã Hoàn Thiện

 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-1
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-2
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-3
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-4
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-5
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-6
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-7
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-8
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-9
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-10
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-11
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-12
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-13
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-14
 • Khách Sạn Sakura | Khu Trung Sơn Quận 8-15
Tin tức mới
Dự án liên quan