GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Thông tin cá nhân
Họ và tên                                                                       ĐÀO NAM HUY
E-mail   archidaonamhuy@gmail.com
Quốc tịch   Vietnam
Năm sinh   01/01/1977
Giới tính   Nam
Lĩnh vực nghề nghiệp   Thiết kế kiến trúc ,nội thất và quy hoạch.
Kinh nghiệm làm việc                                                     Hơn 18 năm kinh nghiệm
Tên công ty

 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LẬP PHƯƠNG

Địa chỉ :    109 NGUYỄN CƠ THẠCH, AN LỢI ĐÔNG, Q2, TP HCM.
Thời gian   Từ tháng 04/2018 đến nay
Vị trí đảm nhận

  GIÁM ĐỐC

Công việc chính/ trách nhiệm

Chủ trì thiết kế công trình.

Thực hiện thiết kế sơ phác.

Quản lý tổng thể doanh nghiệp
Video Mới
Tin tức mới
Dự án mới