PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 1. Họ và tên:  ĐẶNG CHƯƠNG ĐOÀN
 2. Ngày, tháng, năm sinh:  01-07-1979
 3. Quốc tịch:  Việt Nam
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:  025858503 ngày cấp: 13/02/2014 nơi cấp CA TPHCM
 5. Địa chỉ Email:  dangchuongdoan@ata.vn
 6. Đơn vị công tác:  CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LẬP PHƯƠNG
 7. Chức vụ:  PHÓ GIÁM ĐỐC
 8. Trình độ chuyên môn :  Chuyên Ngành Kiến Trúc, hệ Đại Học
 9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):  KTS-08-00456

 

Video Mới
Tin tức mới
Dự án mới